Kasisi Children’s Home

Kasisi Children’s home is niet zomaar een kindertehuis in Afrika. In dit tehuis op dertig kilometer van de Zambiaanse Hoofdstad Lusaka, worden ruim 250 kinderen verzorgd en opgevoed tot verantwoordelijke jonge mensen die iets kunnen gaan betekenen voor hun land. Zuster Mariola en haar medezusters zetten zich dag en nacht in voor de kinderen. Ze worden daarbij geholpen door Zambiaans personeel en een aantal vrijwilligers.

Kinderen
De kinderen van Kasisi hebben allen een andere voorgeschiedenis. Sommigen waren straatkinderen, anderen kunnen thuis niet goed verzorgd worden en weer anderen zijn al als baby naar Kasisi gekomen omdat hun moeder overleed. Voor alle kinderen die het tehuis binnenkomen wordt in eerste instantie geprobeerd ze – met blijvende steun van het tehuis - onder te brengen bij hun eigen of een adoptiefamilie. Een kind groeit immers het beste op een gezinssituatie.

Helaas lukt dat lang niet bij iedereen. In Kasisi vinden al deze kinderen een echt thuis. In groepjes van ongeveer acht groeien ze op, bijgestaan door ‘mammies’ die voor ze zorgen alsof het hun eigen kinderen zijn. Wat meteen opvalt is dat het overal in en rond het huis heel schoon is, ook in de regentijd. De kinderen krijgen schone kleren, gezond te eten, gaan naar school, spelen lekker met elkaar, worden getroost bij pijn of verdriet en krijgen medische verzorging als ze die nodig hebben.

Van de 250 kinderen die nu in het tehuis wonen, zijn er 60 drager van het HIV-virus. 40 van deze kinderen krijgen dagelijks medicijnen (ARV’s) om te voorkomen dat het HIV zich ook werkelijk tot AIDS ontwikkelt.

Huis en tuin
Kasisi bestaat uit vier delen. Een vleugel voor de baby’s en kleine kinderen. Een huis voor de oudere meisjes, een huis voor straatkinderen en twee vleugels voor de HIV/AIDS geïnfecteerde kinderen. Op het terrein zijn ook een kleuterschool, twee speelplaatsjes, de moestuin, een klaslokaal, een bibliotheek en een kleine computerruimte.

Er is ook een kleine kliniek die wordt gerund door twee verpleegkundigen. Maandelijks komen artsen van het Koptische ziekenhuis de kinderen nakijken. De meeste kinderen kunnen in deze ziekenboeg behandeld worden, maar als ze er ernstiger aan toe zijn, worden ze naar een van de ziekenhuizen in Lusaka gebracht.

Zonder Kasisi Children’s Home zouder deze kinderen weinig toekomstperspectief hebben. Nu wel: ze gaan allemaal naar school en mogen in het tehuis blijven wonen tot zij na hun opleiding een baan hebben gevonden.

In het tehuis draagt iedereen die kan een steentje bij. Zo is er een moestuin, een boomgaard en er wordt er mais (het Zambiaanse basisvoedsel) verbouwd. Toch is dit nog niet genoeg om alle kinderen te voeden, kleden, naar school te laten gaan en als het nodig is medische hulp te bieden. Dan zijn er nog de elektriciteit- en waterrekening, het onderhoud van de gebouwen, de wasmachines, noem maar op. Het kleine bedrag dat de Zambiaanse regering kan geven is bij lange na niet toereikend. De Stichting Kasisi wil door het inzamelen van geld de toekomst van Kasisi Children’s Home veilig stellen.