U kunt op twee manieren via de Stichting Kasisi het Kasisi Children’s Home in Zambia steunen:

"Vaste” donateur worden:
Vijf jaar of langer de kosten van een dag of dagdeel voor Kasisi voor uw rekening nemen:

  • Voor € 150 kunt u een hele dag Kasisi Children’s Home laten voortgaan.
  • Voor € 50 helpt u mee voor een ochtend, middag of avond. 
  • Elke donateur kan op onze Kasisi kalender een persoonlijke "Kasisi-datum" kiezen waarop hij of zij de donatie wil laten afschrijven. Zo kan iedereen op de kalender zien hoeveel dagen er al gevuld zijn en hoeveel dagen nog een donateur nodig hebben.
  • Voor € 10,- extra doet u mee in de loterij voor een reis naar Zambia. De Stichting Kasisi doet dit geld in een verlotingspot waaruit onder toezicht van een notaris een naam wordt getrokken. Deze persoon kan dan zelf ondervinden wat een geweldig werk de zusters en mammies verzetten, want u een dag in Kasisi’s Children’s Home is onderdeel van de reis. De loterij vindt plaats zodra er genoeg geld in de verlotingspot zit om een reis te kunnen financieren.
  • Een donatie voor minimaal 5 jaar achtereen is aftrekbaar voor de belasting.

Zo verzekert u Kasisi Children's Home van een regelmatige geldstroom voor de lopende kosten.  Klik op Nieuwe Donateur voor een invulformulier

Eenmalig sponsor worden:

  • Eenmalige giften natuurlijk ook van harte welkom! Een bedrag overmaken kan op ieder moment op bankrekening NL10 ABNA 0621 8944 43
    t.n.v. Penningmeester Stichting KASISI, Oss
  • Scholen, bedrijven, verenigingen, kerkgemeenschappen, serviceclubs, etc., die actie willen voeren voor Kasisi kunnen bij ons navragen of er speciale projecten zijn waar het ingezamelde geld naartoe kan. Email één van de bestuursleden van de Stichting KASISI voor informatie.