Stichting Kasisi

De Stichting Kasisi is in december 2001 in Nederland opgericht om de penibele financiële situatie te verbeteren van het uitstekende Kasisi Children’s Home net buiten Lusaka, Zambia.

De Stichting Kasisi heeft als doel het kindertehuis Kasisi Children’s Home zo structureel mogelijk financieel bij te staan in de dagelijkse kosten als salarissen, medicijnen, elektriciteit, onderhoud gebouwen, enzovoorts.

Om het kindertehuis een dag draaiend te houden is minimaal  €150 nodig. Elke dag opnieuw. Van dit bedrag moeten de zestien zusters worden onderhouden en de salarissen van 55 Zambiaanse medewerkers worden betaald.
Dan hebben we nog niet eens de bedragen genoemd die nodig zijn voor de aanschaf van medicijnen, luiers, melk, brood, kleding voor de kinderen en de speciale medicatie voor diegenen die besmet zijn met HIV.

Helaas kan de Zambiaanse overheid slechts € 4 per dag bijdragen - voor alle 250 kinderen samen. Daarom is het tehuis voor de dagelijkse kosten nagenoeg volledig afhankelijk van giften. Het wordt steeds moeilijker voor zuster Mariola, die aan het hoofd staat van dit kindertehuis, geld te vinden voor de dagelijkse lopende zaken.

Daarom wil de Nederlandse Stichting Kasisi zich inzetten om deze lopende kosten te dekken.

U kunt de kinderen in Kasisi helpen door vaste donateur te worden of eenmalig sponsor.

Doet U mee?

U kunt direct doneren op onze rekening   NL10 ABNA 0621 8944 43

Of voor meer informatie:

Secretariaat Stichting Kasisi
e-mail   info@kasisi.nl
Postadres:
Schoutenlaan 98  (secretariaat)
2215 PX Voorhout
Nederland
Telefoon +31 (0)252-348391

Of e-mail één van de bestuursleden van Stichting KASISI.

Kasisi is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 05069643.
RSIN/Fiscaalnummer 813677415

Hier vindt u onze Financiële verantwoording en Beleidsplan